Índex de vendes en grans superfícies. 08/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 1,4% interanual a Catalunya a l'agost del 2018. Per grups de productes, han disminuït les vendes tant de productes d'alimentació (−1,3%) com de la resta de productes (−1,5%).


L'índex de vendes en grans superfícies permet conèixer mensualment l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 metres quadrats mínim de la superfície de vendes). L'Idescat presenta els resultats que s'obtenen a partir d'informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya. Pel que fa a les dades d'Espanya, l'INE computa un índex de vendes en grans superfícies en què inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n3080

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de vendes en grans superfícies. 08/2018