Saltar al contingut principal

Producte interior brut territorial 2016 i avanç 2017 dels municipis de més de 50.000 habitants

La Ribera d'Ebre és la comarca que va generar més activitat econòmica l'any 2016 en relació amb la seva població, amb un PIB per càpita de 44.400 euros, un 47,6% superior al de la mitjana catalana (30.100 euros). També destaquen el Barcelonès, el Tarragonès i l'Aran, que van superar la mitjana catalana amb més d'un 10%. En canvi, el Baix Penedès és la comarca amb un nivell de PIB per càpita més baix (17.700 euros) i es va situar més del 40% per sota de la mitjana catalana. La seguien el Montsià i el Garraf, totes dues amb 17.900 euros per habitant.

L'any 2016 el PIB per habitant va augmentar a 33 comarques, en relació amb l'any anterior. La Garrotxa és la comarca on més va incrementar el PIB per càpita (8%), seguida del Pla d'Urgell (7,2%), el Solsonès (7,0%) i la Segarra i el Berguedà (6,9% cadascuna). Les disminucions més accentuades es van registrar a la Ribera d'Ebre (-11,6%), a la Terra Alta (-4,7%) i al Moianès (-3,9%).

Quant als sectors d'activitat, la indústria és la principal activitat econòmica a la Ribera d'Ebre (64,8%), la Segarra (55,7%), la Conca de Barberà (53,6%) i l'Alt Camp (50,9%). El sector de serveis va generar més de la meitat del valor afegit brut a 34 comarques (incloent-hi i l'Aran) i és el Barcelonès on els serveis van tenir un pes més elevat (87,1%).

Les comarques on el sector agrari va tenir més pes són les Garrigues i la Noguera (22,6% i 20,4%, respectivament). Pel que fa a la construcció, aquest sector va generar més d'un 10% de l'activitat econòmica a la Cerdanya, el Solsonès, el Baix Empordà i l'Alta Ribagorça.

Pel que fa als municipis de més de 5.000 habitants l'any 2016 Castellbisbal (86.700 euros per habitant) i Martorell (82.400 euros) van registrar el PIB per càpita més elevat de Catalunya. A l'altre extrem, Santa Margarida de Montbui i Badia del Vallès tenien un PIB per habitant de 9.000 i 6.700 euros, respectivament.

Segons l'avanç del 2017, tots els municipis de més de 50.000 habitants van mostrar una evolució positiva del PIB per habitant l'any 2017 en comparació amb l'any anterior i els increments més rellevants es van donar a Rubí (5,3%) i Sant Cugat del Vallès (5,1%). Barcelona va generar 72.354,5 milions d’euros, que representaven el 30,8% del PIB de Catalunya l’any 2017. La van seguir, amb un pes molt inferior, l’Hospitalet de Llobregat (2,8%), Tarragona (2,4%) i Terrassa (2,1%).

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat, perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia; és a dir, comprèn els valors afegits bruts de les principals branques d'activitat, valorats a preus bàsics.

Les estimacions del PIB comarcal i municipal de Catalunya base comptable 2010 tenen com a referent metodològic el Marc Input Output de Catalunya 2011 i els resultats dels Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Enguany s'ofereixen les estimacions de l'any 2016 i es revisa l'any 2015 per garantir la coherència amb els comptes anuals de Catalunya (tots dos anys amb caràcter provisional). També es publica el PIB i el PIB per habitant de l'any 2017 amb caràcter d'avanç per als municipis de més de 50.000 habitants.