Saltar al contingut principal

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2018. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener de 2018 era de 7.600.065 habitants. Segons el lloc de naixement, 4.917.988 habitants (el 64,7%) havien nascut a Catalunya; 1.301.357 habitants (el 17,1%) a la resta d'Espanya i 1.380.720 habitants (el 18,2%) a l'estranger, d'acord amb l'estadística del Padró municipal d'habitants.

Per comarques i Aran, els percentatges més elevats de població nascuda a Catalunya corresponien a la Terra Alta (83,1%), les Garrigues (81,6%), el Priorat (80,6%), el Moianès (80,3%) i el Berguedà (80,2%). Els percentatges més alts de població nascuda a la resta d'Espanya eren al Baix Llobregat (21,9%), l'Aran (21,1)%, el Tarragonès (21,1%) i el Baix Penedès (20,1%), mentre que la Terra Alta (5,6%) i les Garrigues (6,2%) eren les comarques amb la proporció més baixa de població nascuda a la resta d'Espanya.

Pel que fa a la proporció de població nascuda a l'estranger, els màxims es van registrar a les comarques de l'Alt Empordà (27,1%) i la Segarra (25,3%), mentre que les proporcions més baixes es van donar al Berguedà (9,8%), el Ripollès (10,0%), el Moianès (10,3%) i l'Anoia (10,6%).