Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2019

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 5,6% interanual a Catalunya al gener del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 2,6%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat disminueixen un 8,0%, mentre que les dels viatgers catalans augmenten un 3,6% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 9,8% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Itàlia i Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (200,3, 122,8 i 118,2 milers, respectivament), amb evolucions interanuals de signe diferent: Itàlia i Estat Units augmenten un 3,1% i un 19,8%, respectivament i França disminueix un 4,5%.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Barcelona, són les que concentren més pernoctacions (1.417,1 i 300,6 milers, respectivament) i mostren variacions interanuals positives, del 9,3% i del 2,6%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 3,5% interanual, amb un decrement en el turisme domèstic del 2,8% i un increment en el turisme estranger del 7,8%.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.