Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 02/2019

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,5% interanual a Catalunya al febrer del 2019. Per grans sectors industrials, creixen els preus de tots els béns: els de l’energia (6,1%), els dels béns d'equipament (1,0%), els dels béns de consum (0,5%) i els dels béns intermedis (0,1%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments de preus més elevats es registren a les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (4,0%), a les indústries manufactureres diverses (3,6%) i a la indústria de la fusta i del suro (excepte mobles), cistelleria i esparteria (3,3%). En canvi, decreixen els preus de les indústries químiques (−2,2%).

En aquest mateix període l'índex de preus industrials augmenta un 1,6% respecte el mateix mes de l'any anterior.