Saltar al contingut principal

Nova versió del web de l'Idescat

El web de l'Idescat estrena un nou disseny gràfic i renova la pàgina inicial el dia 1 d'abril del 2019. Una de les novetats més destacables d'aquesta versió és l'adaptació del disseny a la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya. Tot i així, l'impacte més notable per als usuaris i usuàries és la nova conceptualització de la pàgina principal, que permet presentar els continguts amb un format més actual. Tots aquests canvis formen part del procés de millora contínua que l'Idescat fa al web.

La nova versió no incorpora modificacions ni en els continguts ni en la navegació, perquè ja van canviar en la versió anterior, publicada el juliol del 2015. D'altra banda, el maig del 2017 es van modificar totes les pàgines del web per fer-les accessibles des de qualsevol dispositiu mòbil.

Continuem treballant per incorporar millores que facilitin l'accés a les estadístiques oficials de Catalunya, a través del web de l'Idescat.

Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)