Saltar al contingut principal

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2018 i any 2018

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va disminuir un 15,0% interanual al quart trimestre de 2018, fet que va suposar un total de 827,6 milers de viatges, 3.059,2 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 3,7 nits i una despesa de 300 milions d'euros.

La despesa en viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat, al quart trimestre de 2018, va ser de de 362 euros per persona, xifra que va representar un decrement del 4,5% en relació amb el quart trimestre del 2017, i que equival a 98 euros de despesa diària amb un increment del 6,8%.

El nombre d'excursions a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat es va situar en 220,7 milers al quart trimestre del 2018, amb un increment de l'11,3%, respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

L'any 2018, el nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va disminuir un 6,2%, la despesa total dels residents de la resta de l'Estat a Catalunya en viatges va decréixer un 6,0%, mentre que la despesa mitjana diària per persona va augmentar un 2,1%.