Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 03/2019

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,2% interanual a Catalunya al març del 2019. Per grans sectors industrials, creixen els preus dels sectors de l’energia (7,5%), els dels béns d'equipament (0,8%) i els dels béns de consum (0,3%), mentre que els preus dels béns intermedis es mantenen pràcticament estables (−0,1%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments de preus més elevats es registren a la indústria de la fusta i del suro (excepte mobles), cistelleria i esparteria (3,6%), a la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (3,0%) i a les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (2,8%). En canvi, decreixen els preus de les indústries químiques (−1,8%).

En aquest mateix període l'índex de preus industrials augmenta un 1,6% respecte el mateix mes de l'any anterior.