Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 04/2019

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2019. Per grans sectors industrials, creixen els preus dels sectors de l’energia (6,0%), els dels béns de consum (1,0%) i els dels béns d'equipament (0,8%), mentre que els preus dels béns intermedis es mantenen estables (0,0%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments de preus més elevats es registren a la indústria de la fusta i del suro (excepte mobles), cistelleria i esparteria (3,3%) i a la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (3,2%). En canvi, decreixen els preus de les indústries químiques (−1,4%).

En aquest mateix període l'índex de preus industrials augmenta un 1,7% respecte el mateix mes de l'any anterior.