Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 05/2019

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 1,5% interanual a Catalunya al maig del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 3,4%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans decreixen un 6,5%, mentre que les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat creixen un 0,5% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger disminueixen un 0,9% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de Regne Unit, França i Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (767,6, 686,0, i 321,2 milers, respectivament), amb variacions interanuals de signe diferent: el Regne Unit i Estats Units augmenten un 7,1% i un 12,0%, respectivament, i França disminueix un 16,7%.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (2.054,8, 1.081,9 i 1.077,5 milers, respectivament) amb variacions interanuals de signe diferent: Barcelona augmenta 7,1%, mentre que Costa Barcelona i Costa Brava disminueixen un 8,3% i 6,1%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 3,3% interanual, amb increment també del 3,3% tant en el turisme domèstic com en el turisme estranger.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.