Saltar al contingut principal

Enquesta anual d'estructura salarial. 2017

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 25.180,45 euros l'any 2017, un 3,0% més que l'any anterior. El salari brut anual de les dones va créixer un 3,3% i es va situar en 21.801,47 euros, mentre que el dels homes va augmentar un 2,7% i va ser de 28.323,31 euros. El guany per hora es va situar en 16,06 euros, un 2,2% més que al 2016. Per sexe, el guany per hora dels homes va ser de 17,32 euros, mentre que el de les dones es va situar en 14,58 euros.

Per grans sectors, la indústria presenta el salari brut anual més elevat (30.063,37 euros), seguida de la construcció (24.396,71 euros) i dels serveis (24.133,84 euros).

Per tipus de contracte, el salari brut anual dels assalariats amb contracte indefinit va augmentar un 3,3% respecte del 2016 i va ser de 26.557,95 euros, mentre que el salari brut anual dels que tenien contracte temporal va augmentar un 2,0% interanual i es va situar en 17.503,12 euros. El guany per hora va ser de 16,64 euros en el cas dels assalariats amb contracte indefinit i de 12,44 euros per als que tenien contracte temporal.