Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T2/2019

La població ocupada a Catalunya augmenta un 2,1% interanual al segon trimestre de 2019 (70.700 persones) i se situa en 3.431.200. Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, la població ocupada creix als serveis (107.300 persones; 4,4%) i a la indústria (2.400 persones; 0,4%), mentre que decreix a la construcció (29.300 persones; −13,9%) i a l'agricultura (9.700 persones; −15,5%). Per sexe, augmenta més l'ocupació en les dones (3,3%) que ens els homes (1,0%). Per edats, l'increment més intens de l'ocupació, respecte de l'any anterior, es produeix entre la població de 16 a 24 anys (14,7%), seguit de la població de 55 anys i més (4,0%). Segons el tipus de jornada, augmenta més l'ocupació a jornada parcial (3,3%) que a jornada completa (1,9%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, l'increment del contracte temporal (2,9%) és superior al de l'indefinit (2,5%).

La taxa d'atur se situa en l'11,17%, amb un total de 431.300 persones desocupades. Per sexe, l'atur de les dones disminueix un 2,0% interanual (amb una taxa d'atur de l'11,37%), mentre que el dels homes augmenta un 1,7% (amb una taxa del 10,97%). Per edats, destaca l'increment de l'atur en el tram de 55 anys i més (4,1%).

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al segon trimestre del 2019 augmenta en 2.100 (1,6%) respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 127.900 llars.

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural creix un 8,7% interanual i se situa en 181.800 persones (5,3% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector de la cultura ocupa 102.500 homes i 79.300 dones.

En el sector turístic, la població ocupada augmenta un 2,6% respecte del segon trimestre del 2018 i se situa en 469.700 persones (13,7% del total de l'ocupació). Per sexe, aquest sector ocupa 266.600 homes i 203.100 dones.

El sector de les TIC ocupa 96.500 persones al segon trimestre del 2019 (un 6,7% menys que un any enrere) i representa el 2,8% del total de l'ocupació.

L'Idescat publica, per primera vegada, dades de la població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia, amb informació retrospectiva des del primer trimestre de 2005. Aquesta informació es pot consultar a l'apartat Resultats detallats trimestrals i anuals.