Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 07/2019

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.999 milions d'euros al juliol del 2019, xifra que suposa un increment del 3,4% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual destaquen Estats Units i França, amb una despesa de 363 i 355 milions d'euros, respectivament, si bé presenten signes d'evolució diferent: Estats Units mostra un increment interanual de l'1,6%, mentre que França pateix una devallada del 3,0%. Regne Unit, amb una despesa de 292 milions d'euros, presenta un increment interanual del 20,7%.

La despesa mitjana diària per persona és de 199 euros, dada que suposa un increment interanual de l'11,5%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (695 milions d'euros) i a l'allotjament (605 milions d'euros).