Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 07/2019

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2,4 milions de turistes al juliol del 2019, xifra que suposa un decrement interanual del 2,1%. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, França i Alemanya registren taxes interanuals negatives (−7,3% i −5,0%, respectivament), mentre que el Regne Unit i els Estats Units presenten taxes positives (11,7% i 10,1%, respectivament) .

Segons el motiu del viatge, els viatges de negoci augmenten un 17,4%, mentre que els d'oci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 0,6% i un 30,5%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat creixen un 0,9% i els de no mercat disminueixen un 26,5%.