Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 2018. Dades definitives

L'any 2018, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 6,5% respecte a l’any 2017, i es va situar en 20.478 milions d’euros, segons dades definitives. Segons el país de residència habitual, destaquen França i els Estats Units, amb una despesa total de 2.423 i 2.376 milions d'euros i un increment interanual del 7,6% i 9,8%, respectivament. La despesa mitjana diària per persona és de 185 euros, dada que suposa un increment interanual del 9,8%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (5.478 milions d'euros) i a les activitats (4.091 milions d'euros).