Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T3/2019

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al tercer trimestre del 2019 registra un saldo de 6,3 punts, dada que suposa un descens de 5,3 punts respecte a la situació del trimestre anterior i de 5,5 punts respecte a les expectatives per a aquest trimestre manifestades al trimestre anterior.

Per sectors d'activitat, l’hostaleria, la construcció i la resta de serveis presenten saldos positius en la marxa del negoci de 22,3, 11,8 i 10,0 punts, respectivament, segons l'Enquesta de clima empresarial. Els sectors de la indústria i el comerç presenten, en canvi, saldos negatius de −0,9 i −1,6 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al quart trimestre del 2019 registren un saldo de 5,0 punts, dada que es troba 6,8 punts per sota de les expectatives del trimestre anterior (11,8 punts).