Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 09/2019

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 0,7% interanual a Catalunya al setembre del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 3,4%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans decreixen un 3,1%, i les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat decreixen un 3,7% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 0,1% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de Regne Unit, França i Rússia són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (868,3, 619,7 i 517,0 milers, respectivament), amb variacions interanuals negatives del 3,6%, 2,1% i 8,1%,respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Daurada són les que concentren més pernoctacions (1.936,6, 1.481,7 i 1.452,2 milers, respectivament) amb variacions interanuals negatives a la Costa Brava del 4,0% i a la Costa Daurada del 2,6%, mentre que Barcelona presenta una taxa positiva del 2,2%.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers decreix un 1,3% interanual, amb un decrement en el turisme domèstic del 5,9%, mentre que el turisme estranger augmenta un 1,1%.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.