Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T3/2019

La població ocupada a Catalunya augmenta un 2,0% interanual al tercer trimestre de 2019 (68.500 persones) i se situa en 3.462.400. Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, la població ocupada creix als serveis (114.500 persones; 4,6%), mentre que decreix a la construcció (25.100 persones; −11,6%), a la indústria (15.200 persones; −2,4%) i a l'agricultura (5.700 persones; −9,4%). Per sexe, augmenta més l'ocupació en les dones (3,1%) que ens els homes (1,1%). Per edats, l'increment més intens de l'ocupació, respecte de l'any anterior, es produeix entre la població de 16 a 24 anys (10,4%), seguit de la població de 55 anys i més (5,4%). Segons el tipus de jornada, augmenta més l'ocupació a jornada parcial (13,1%) que a jornada completa (0,3%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, l'increment del contracte indefinit (3,5%) és superior al del temporal (2,4%).

La taxa d'atur se situa en el 10,87%, amb un total de 422.100 persones desocupades (18.400 més que l'any anterior). Per sexe, l'atur dels homes disminueix un 0,8% interanual (amb una taxa d'atur del 10,31%), mentre que el de les dones augmenta un 10,5% (amb una taxa de l'11,48%). Per edats, destaca l'increment de l'atur en el tram de 55 anys i més (15,1%) seguit del tram de 25 a 54 anys (4,9%), mentre que la variació interanual disminueix en el tram de 16 a 24 anys (−3,8%).

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al tercer trimestre del 2019 disminueix en 3.000 (−2,5%) respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 119.800 llars.

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural creix un 13,1% interanual i se situa en 188.100 persones (5,4% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector de la cultura ocupa 111.100 homes i 77.000 dones.

En el sector turístic, la població ocupada augmenta un 4,0% respecte del tercer trimestre del 2018 i se situa en 482.100 persones (13,9% del total de l'ocupació). Per sexe, aquest sector ocupa 270.200 homes i 211.900 dones.

El sector de les TIC ocupa 108.100 persones al tercer trimestre del 2019 (un 1,1% més que un any enrere) i representa el 3,1% del total de l'ocupació.