Saltar al contingut principal

Enquesta industrial de productes. 2018

El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 98.084 milions d'euros l'any 2018, un 3,5% més que l'any anterior, segons dades provisionals de l'Enquesta industrial de productes.

Les branques que concentren la major part de la producció venuda són les químiques, amb el 24,2% del total (6,4% més que l'any anterior); l'alimentació, amb el 21,2% del total (descens del 0,9%), i els materials de transport, amb el 15,4% (augment del 6,7%).

Les dades de l'any 2017 s'han actualitzat i, per tant, passen de ser provisionals a ser definitives.