Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 10/2019

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 0,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 10,3%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans decreixen un 4,9%, i les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat decreixen un 17,0% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 4,0% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents del Regne Unit, França, Alemanya i Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (608,8, 593,7, 346,6 i 307,5 milers, respectivament), amb variacions interanuals de signe diferent: Regne Unit i Estats Units augmenten un 2,1% i un 12,4%, respectivament, mentre que França i Alemanya disminueixen un 8,1% i 5,7%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (1.977,4, 961,8 i 960,1 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives a Barcelona del 3,7% i a Costa Barcelona del 2,1%, mentre que la Costa Brava presenta una taxa negativa del 1,6%.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 2,8% interanual, amb un decrement en el turisme domèstic del 4,4%, mentre que el turisme estranger augmenta un 6,4%.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.