Saltar al contingut principal

Estadística de l'audiovisual. 2017

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2017 va ser de 1.646 milions d'euros. En aquest mateix any, el sector de l'audiovisual ocupava 11.409 persones. Pel que fa al sector de la publicitat a Catalunya, el seu volum de negoci va ser de 3.915 milions d'euros i ocupava 23.813 persones.

Com a novetat d'enguany, a l'apartat de demanda de continguts audiovisuals es presenta un conjunt de taules relatives a la participació cultural de l’any 2017 elaborades amb informació de l'Enquesta de participació cultural del Departament de Cultura.