Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 11/2019

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,6% interanual a Catalunya al novembre del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 5,4%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans creixen un 13,9%, i les realitzades pels viatgers procedents de la resta d'Espanya decreixen un 2,7% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 2,8% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Estats Units, Regne Unit i Itàlia són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (236,3, 204,2, 144,0 i 124,7 milers, respectivament), amb variacions interanuals de signe diferent: França i Estats Units augmenten un 0,3% i un 8,7%, respectivament, mentre que Regne Unit i Itàlia disminueixen un 10,3% i un 4,4%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (1.626,8, 376,3 i 293,9 milers , respectivament) amb variacions interanuals positives del 2,3%, 5,5% i 7,1%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 6,6% interanual, amb un decrement en el turisme domèstic del 4,0%, mentre que el turisme estranger augmenta un 8,2%.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.