Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 11/2019

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari disminueix un 2,1% interanual a Catalunya al novembre del 2019. Per grans sectors industrials, tots decreixen excepte els béns de consum, que creixen un 0,2%. Els decrements es donen a l'energia un 4,7%, els béns intermedis un 3,9% i els béns d’equipament un 2,0%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 5,2% respecte a un any enrere.