Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es va situar en 1.075 milions d'euros al desembre del 2019, xifra que suposa un augment de l'1,2% respecte al mateix període de l'any anterior. Per països de residència habitual, destaquen Estats Units i França amb una despesa total de 117 i 87 milions d'euros, respectivament, si bé van presentar signes d'evolució diferent: Estats Units amb un increment interanual del 19,8%, mentre que França amb una disminució del 21,7%. La despesa mitjana diària per persona va ser de 191 euros, dada que suposa un increment interanual del 18,4%. Les partides de despesa principals van correspondre al transport internacional no inclòs en el paquet turístic (314 milions d'euros) i a la despesa en activitats (260 milions d'euros).

L'any 2019, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 4,1%, i es va situar en 21.325 milions d’euros. D'altra banda, la despesa mitjana diària per persona va ser de 197 euros amb un augment del 6,3%, respecte a l'any 2018, segons dades provisionals.