Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 01/2020

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 0,9 milions al gener del 2020, xifra que suposa una disminució interanual del 4,5%. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, França presenta una taxa positiva del 0,5%, mentre que Itàlia i el Regne Unit presenten taxes negatives del 2,5% i del 22,3%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) augmenten un 19,0% i un 13,1%, respectivament, mentre que els viatges d'oci disminueixen un 9,1%.

Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat disminueixen un 1,0% i els de no mercat un 14,3%.