Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2020

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 2,8% interanual a Catalunya al gener del 2020. Per grans sectors industrials, els béns d’equipament i els béns intermedis decreixen, ambdós, un 6,8%, mentre que els béns de consum augmenten un 4,5%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 3,5% interanual a Catalunya.