Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 02/2020

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 0,9 milions al febrer del 2020, xifra que suposa una disminució interanual del 6,4%. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, França i Regne Unit presenten taxes positives del 5,3% i del 19,6%, respectivament, mentre que Alemanya, Estats Units i Itàlia presenten taxes negatives del 3,1%, 19,1% i 30,2%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els viatges de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 4,6%, un 17,2% i un 8,9%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat disminueixen un 3,0% i els de no mercat, un 13,4%. Cal tenir present la incidència de la cancel·lació del Mobile World Congress amb motiu de la COVID-19.