Saltar al contingut principal

Indicadors de confiança empresarial. T2/2020

L'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de Catalunya disminueix un 30,2% al segon trimestre del 2020 respecte del trimestre anterior.

Per sectors d'activitat, tots mostren una forta caiguda de la confiança empresarial, encapçalats per la construcció, d'una banda, i per l'hostaleria i el transport, de l'altra, on la reducció de la confiança és del 37,1% en tots dos casos. D'altra banda, la indústria és el sector que registra el menor descens (−25,6%).

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les modificacions posteriors que han limitat la realització d'activitats no essencials, poden dificultar la comparació de les dades del segon trimestre del 2020 amb les de la resta de períodes.