Saltar al contingut principal

Estadística de defuncions. Ampliació de resultats. 2014-2018

L'Idescat difon, per primera vegada, el nombre de defuncions segons el lloc de la mort, ja sigui en el domicili particular, en un centre hospitalari o en una residència sociosanitària, pels anys 2014-2018.

La informació es presenta desagregada segons el sexe del difunt i el mes de la defunció. Les dades estan disponibles per Catalunya, províncies, àmbits del Pla territorial i municipis de 20.000 habitants i més.

La taula del nombre de defuncions segons el lloc de la mort és una ampliació de resultats de l'Estadística de defuncions. A partir d'ara aquesta informació s'integra en el pla de tabulació i, per tant, es publicarà anualment amb la resta de taules.

La font original de l'Estadística de defuncions és el document unificat Certificat mèdic de defunció/Butlleta estadística de defunció (CM/BED), amb què s'inscriu la defunció al Registre Civil. L'explotació estadística d'aquesta informació inclou la recollida per part de les delegacions provincials de l'INE dels CM/BED als registres civils, la codificació, la gravació de les dades demogràfiques i la digitalització de la imatge del certificat. El Registre de mortalitat de Catalunya (RMC) s'encarrega de la verificació, la codificació i la validació de la causa de la mort. En darrer terme, hi ha l'explotació estadística d'aquest fitxer. Es tracta d'un procés complex, necessari, també, per assegurar la qualitat estadística de les dades de defuncions, que explica el retard en la disponibilitat de resultats definitius.