Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 04/2020

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari cau un 31,7% a Catalunya a l'abril del 2020. Per grans sectors industrials, tots disminueixen: els béns d'equipament un 60,7%, els béns intermedis un 29,4%, els béns de consum un 16,5% i l'energia un 7,1%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 37,6% respecte a un any enrere.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i posteriorment l'establiment del permís retribuït recuperable per als treballadors i treballadores per compte d'altri, que no prestaven serveis essencials, el fi del qual era reduir al màxim la seva mobilitat del 30 de març al 9 d'abril, han provocat una paralització quasi total de la major part del teixit productiu industrial en la primera part del mes d'abril i una reincorporació gradual i esglaonada de l'activitat després d'aquest període. Malgrat tot, la taxa de resposta no s'ha vist alterada significativament respecte a un mes normal, i per això s'ha considerat que les dades estimades es poden publicar.