Saltar al contingut principal

Estadística de naixements. 2019. Dades provisionals

El nombre de nascuts vius registrats a Catalunya l'any 2019 va ser de 60.958, segons dades provisionals, xifra que representa una reducció del 4,1% en relació amb les dades definitives del 2018 i una taxa bruta de natalitat de 7,9 nascuts vius per cada 1.000 habitants. La disminució dels naixements només es va donar en els de mares de nacionalitat espanyola (−7,5%), mentre que els de mare estrangera van augmentar un 4,0% i representen el 32,1% del total.

La fecunditat del 2019 va baixar en relació amb l'any anterior, amb un índex sintètic que va passar d'1,31 fills per dona a 1,26. L'edat mitjana a la maternitat va continuar endarrerint-se i es va situar en 32,3 anys, i l'edat al naixement del primer fill en 31,2 anys.

Tots els àmbits territorials van registrar un descens del nombre de nascuts vius en relació amb les dades definitives del 2018, excepte les Terres de l'Ebre, on els naixements van augmentar un 1,3%. Els àmbits on hi va haver les disminucions més elevades són el Camp de Tarragona (−5,5%) i les Comarques Gironines (−5,1%).

Pel que fa a la taxa bruta de natalitat, l'àmbit territorial de les Comarques Gironines és el que va registrar la taxa més elevada, amb un 8,5‰, seguit de les Comarques Centrals i Ponent, amb una taxa de 8,2‰ cada àmbit. Per contra, l'Alt Pirineu i Aran va mostrar la taxa més baixa (6,4‰). Per comarques, el Gironès (9,7‰) i el Solsonès (9,3‰) van registrar les taxes més elevades, mentre que el Priorat (4,7‰) i la Terra Alta (5,2‰) van tenir les taxes més baixes.

Aquesta estadística es difon anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els naixements de dones residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb tots els naixements, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes i els naixements que no s'han inclòs en les dades provisionals per un retard en la notificació. Cal tenir en compte que els circuits de notificació i tramesa de les dades d'aquesta estadística s'han vist afectats per la COVID-19, la qual cosa pot comportar que en les dades definitives s'incorporin més naixements, arribats amb retard en relació amb anys anteriors.