Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 06/2020

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 39 milions d'euros al juny del 2020, xifra que suposa una disminució del 98,5% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, destaquen França i Alemanya amb una despesa de 16 i 4 milions d'euros, respectivament, que representen una disminució interanual del 92,7% i del 97,8%.

La despesa mitjana diària per persona és de 104 euros, dada que indica una disminució interanual del 52,0%. Les principals partides de despesa corresponen a l'allotjament, manutenció i a les activitats, totes elles amb 9 milions d'euros.

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny no ha suposat la supressió dels controls d'accés a Espanya, d'acord amb l'Ordre INT/551/2020, de 21 de juny, vigent fins al 30 de juny, per la que es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Shengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Per aquest motiu, per carretera només s'ha considerat la presència de visitants per aquesta via a partir del 21 de juny; i per port i aeroport només s'han tingut en compte els visitants a partir del dia 21 per països de l'espai Schengen, mentre que els fluxos internacionals per ferrocarril han estat nuls el mes de juny. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges realitzats pels visitants que finalitzen la seva estada a partir del 21 de juny, moment en què es va poder començar el treball de camp, i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses, atès que s'ha pogut utilitzar els mecanismes habituals per cobrir certa manca de resposta en alguns estrats.