Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2020

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 8,9% interanual a Catalunya al juliol del 2020. Per grans sectors industrials, decreixen els béns d'equipament un 12,6%, els béns intermedis un 10,0% i els béns de consum un 5,4%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 10,3% interanual a Catalunya.