Saltar al contingut principal

Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la UE per a Catalunya

Avui, per commemorar el 5è aniversari de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, l'Idescat i el CADS presenten públicament els indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la UE per a Catalunya. La difusió del conjunt d'indicadors, que s'anirà completant progressivament, s'inicia avui amb la publicació de les sèries temporals d'una seixantena d'indicadors, i en les properes setmanes s'incorporaran una vintena més d'indicadors.

L'Idescat i el CADS són els organismes responsables d'aquesta actuació estadística, amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat.

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (A/RES/70/1) , que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades per assolir en l'horitzó de l'any 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica, ambiental i institucional de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: el planeta, les persones, la prosperitat, la pau i les aliances.

Amb l'objectiu de mesurar el progrés cap a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible a la Unió Europea, el 2017 es va desenvolupar un conjunt d'indicadors d'ODS de la UE, sota el lideratge d'Eurostat.

Aquests indicadors s'estructuren a partir dels 17 ODS de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i proporcionen una visió estadística del desenvolupament sostenible a la UE i els seus estats membres. Cada objectiu aborda cinc o sis indicadors principals.

Per fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS a Catalunya aquestes dades es van incloure al Programa anual d'actuació estadística, amb l'objectiu de disposar d'un sistema d'indicadors anuals d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat, que s'anirà completant i actualitzant de manera progressiva i continuada.

Més informació