Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 2019. Dades definitives

L'any 2019, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 0,9% respecte a l'any 2018 i es va situar en 19,4 milions, segons dades definitives. Segons el país de residència habitual, d'entre els països d'on procedeixen majoritàriament els turistes, els Estats Units (9,6%) i Alemanya (1,3%) van registrar taxes de variació positives, mentre que França (−2,0%) i el Regne Unit (−4,3%) van registrar taxes negatives.

D'altra banda, segons el motiu del viatge, els d'oci i els de negocis van augmentar un 1,0% i 18,3%, respectivament, mentre que els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) van disminuir un 16,6%. Segons el tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat van créixer un 3,8% i els de no mercat van decréixer un 14,0%.