Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 10/2020. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 31 d'octubre de 2020 augmenta un 1,0% respecte al mes de setembre i se situa en 3.390.328, segons dades provisionals.

Per sector econòmic, en comparació amb el mes de setembre, les afiliacions creixen als serveis (1,2%; 31.939 afiliacions), a la construcció (1,0%; 2.157 afiliacions) i a la indústria (0,4%; 2.103 afiliacions), mentre que decreixen a l'agricultura (−4,4%; 2.536 afiliacions).

Per divisió econòmica, els creixements més elevats en nombres absoluts es registren a l'Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria (6,2%; 12.705 afiliacions), a l'educació (6,1%; 9.847 afiliacions) i a les activitats sanitàries (4,5%; 8.927 afiliacions). Les disminucions més grans respecte al mes de setembre, també en nombres absoluts, es donen als serveis de menjar i begudes (−5,7%; 11.532 afiliacions), als serveis d’allotjament (−9,1%; 3.581 afiliacions) i a l’agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi relacionen (−5,1%; 2.625 afiliacions).

Per tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d'altri augmenten un 1,1%, mentre que les que són per compte propi ho fan un 0,4%. En les afiliacions per compte d'altri creixen les de contracte temporal (3,8%), mentre que les de contracte indefinit es mantenen estables. Pel que fa a la jornada, augmenten les afiliacions a jornada parcial (2,6%) i a jornada completa (0,8%), mentre que els contractes fixos discontinus disminueixen un 5,4%.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 0,8% a l'octubre del 2020 respecte al mes de setembre i se situa en 3.234.850 persones.

Per comarques i en termes percentuals, on més augmenta el nombre de persones afiliades és al Montsià (3,1%), al Baix Ebre (2,1%) i a la Ribera d’Ebre i al Pla de l’Estany (1,9% en ambdós casos). Per contra, l'Aran (−4,6%), l’Alt Empordà (−3,2%) i el Baix Empordà (−2,7%) són les comarques on més disminueix.

Per sexe, el nombre de dones afiliades creix un 1,2% i el d'homes afiliats un 0,4%. Segons la nacionalitat, el nombre d'afiliats amb nacionalitat espanyola augmenta un 0,9% mentre que el nombre d’afiliats estrangers disminueix un 0,1%.

A conseqüència de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, l'Idescat publica resultats mensuals provisionals dels afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat a l'últim dia de cada mes. L'estadística d'Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat té com a referència l'últim dia de març, juny, setembre i desembre, però mentre duri la situació d’excepcionalitat també es publicaran dades a l'últim dia de cada mes que estigui disponible. Els resultats definitius es publicaran d'acord amb el Calendari de difusió de l'Idescat.