Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 10/2020

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 135 milions d'euros a l'octubre del 2020, xifra que suposa una disminució del 92,8% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, destaquen França i Regne Unit amb una despesa de 51 i 8 milions d’euros i una disminució interanual del 69,1% i 95,1%, respectivament. A continuació es troben Alemanya i Itàlia, ambdós amb 5 milions d'euros i una disminució interanual del 95,2% i 86,9%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 105 euros, dada que indica una disminució interanual del 52,2%. Les principals partides de despesa corresponen a les activitats (32 milions d'euros) i al transport internacional (30 milions d'euros).

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny no ha comportat una supressió dels controls d'accés a Espanya, sinó una restricció (d'acord amb l'Ordre INT/913/2020, de 29 de setembre, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19). Aquesta restricció s'ha limitat a les vies d'accés de ports i aeroports. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges fets pels visitants estrangers durant el mes d'octubre i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.