Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 11/2020

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va disminuir un 2,5% interanual a Catalunya al novembre del 2020. Per grans sectors industrials, van decréixer els béns de consum un 8,3%, l'energia un 2,4% i els béns d’equipament un 1,2%, mentre que van augmentar els béns intermedis un 2,9%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) va augmentar un 1,1% respecte a un any enrere.