Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2020

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents va disminuir un 18,7% al novembre del 2020 respecte al mateix mes de l'any anterior i un 4,4% respecte al mes d'octubre del 2020. Per grups de productes, el descens interanual de les vendes es va concentrar en les de productes no alimentaris (−37,3%), mentre que van augmentar les d'alimentació (9,6%).