Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 12/2020 i any 2020. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials es va mantenir pràcticament estable (0,1% interanual) a Catalunya al desembre del 2020. Per grans sectors industrials, van créixer els preus dels béns d'equipament (0,3%) i els intermedis (0,2%), mentre que van disminuir els preus dels béns de consum (−0,1%)

D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevats els van registrar la indústria de la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (3,0%) i la fabricació de begudes (1,9%); en canvi, van decréixer els preus de les indústries de reparació i instal·lació de maquinària i equips (−2,3%) i els de les indústries químiques (−1,8%).

En aquest mateix període l'índex de preus industrials va disminuir un 1,3% respecte del mateix mes de l'any anterior.

L'any 2020, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) es va mantenir pràcticament estable (0,1%) respecte a l'any 2019, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, van mostrar increments els béns de consum (2,0%) i els béns d'equipament (0,4%), mentre que van disminuir l’energia (−10,2%) i els béns intermedis (−2,1%). Per seccions i divisions de la CCAE-2009 va destacar l'augment dels preus de la indústria dels productes alimentaris (2,7%) i els de les indústries manufactureres diverses (1,8%), i la disminució dels de les indústries químiques (−5,3%) i els de la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−3,2%).

La mitjana anual de l'IPRI va disminuir un 2,0% respecte a l'any 2019.