Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2020

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 3,2% interanual a Catalunya al desembre del 2020. Per grans sectors industrials, van augmentar els béns intermedis un 5,8% i els béns d’equipament un 5,5%, mentre que els béns de consum van disminuir un 0,7%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI va augmentar un 1,6% interanual a Catalunya.