Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 01/2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 85,3 milers al gener del 2021, xifra que suposa una disminució interanual del 90,2%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Alemanya i Itàlia, amb una disminució interanual del 83,7%, el 86,4% i el 91,8%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 93,5%, un 88,5% i un 67,4%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars disminueixen un 93,5% i els habitatges de familiars o amics, un 81,0%.

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny de 2020 no ha comportat una supressió dels controls d'accés a Espanya, sinó una restricció (d'acord amb l'Ordre INT/1278/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19). Aquesta restricció s'ha limitat a les vies d'accés de ports i aeroports. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges fets pels visitants estrangers durant el mes de novembre i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.