Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 01/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 77 milions d'euros al gener del 2021, xifra que suposa una disminució del 91,5% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, destaquen França i Alemanya amb una despesa de 16 i 4 milions d’euros i una davallada interanual del 81,0% i 89,7%, respectivament. A continuació es troben Itàlia i Regne Unit amb una despesa de 2 milions d'euros i una disminució interanual del 93,5% i 94,5%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 107 euros, dada que indica una disminució interanual del 43,2%. Les principals partides de despesa corresponen a les activitats (20 milions d'euros) i al transport internacional (19 milions d'euros).

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny de 2020 no ha comportat una supressió dels controls d'accés a Espanya, sinó una restricció (d'acord amb l'Ordre INT/1278/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19). Aquesta restricció s'ha limitat a les vies d'accés de ports i aeroports. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges fets pels visitants estrangers durant el mes de novembre i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.