Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 01/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al gener del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els béns intermedis un 3,9% i l'energia un 2,9%; en canvi, disminueixen els béns d'equipament un 3,0% i els béns de consum un 2,2%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 7,1% respecte a un any enrere.