Saltar al contingut principal

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2018

L'Idescat ofereix, per primera vegada, l'Estadística de filials d'empreses estrangeres a Catalunya, amb els resultats dels anys 2015 al 2018 en els sectors industrial, del comerç i dels serveis de mercat no financers.

El nombre de filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya va ser de 5.408 l'any 2018. Aquestes empreses van facturar un volum de negoci de 125.029 milions d'euros, van generar ocupació per a 402.898 persones i un valor afegit brut de 28.491 milions d'euros.

Les filials d'empreses estrangeres van representar l'1,3% de les empreses, però van suposar el 31,1% del volum de negoci, el 18,2% de les persones ocupades i el 27,6% del valor afegit brut del total d'empreses amb establiments a Catalunya dels sectors investigats.

Per sectors, les filials del sector de serveis de mercat no financers i del sector comerç representaven un 39,8% en tots dos casos i el 20,4% restant pertanyien al sector industrial. Respecte al volum de negoci total de les filials, les del sector industrial en generaven el 47,6%, les del comerç, el 36,7% i les de serveis, el 15,6%.

Respecte de la grandària en ocupats de les filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, el 35,1% de les filials eren empreses mitjanes o grans (tenien 50 ocupats o més), mentre que en el conjunt de les empreses amb establiments només ho eren l'1,5%.

Pel que fa als principals països inversors, les filials d'empreses estrangeres amb més presència a Catalunya eren les que tenien l'empresa matriu a Alemanya, amb més filials, 754, i generaven més valor afegit, que representava el 20,7% del total generat per les filials amb establiments a Catalunya dels sectors investigats. Les seguien les filials d'empreses de França (12,6% del VAB generat per les filials), dels Estats Units (10,5%), Itàlia (7,9%) i Suïssa (7,6%).

D'altra banda, el nombre de filials d'empreses estrangeres amb seu a Catalunya l’any 2018 va ser de 4.369. El seu volum de negoci va ser de 116.311 milions d’euros, el nombre de persones ocupades de 417.601 i el valor afegit brut que van generar, de 26.195 milions d’euros.

Aquesta actuació estadística està recollida al Programa anual d’actuació estadística del 2021. Investiga tant les filials que tenen la seu a Catalunya, com les filials que, sense tenir-la-hi, disposen d’establiments amb activitat a Catalunya.