Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 8,8% interanual a Catalunya al gener del 2021. Per grans sectors industrials, decreixen els béns de consum un 13,3%, els béns d'equipament un 11,2% i els béns intermedis un 2,8%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 8,6% interanual a Catalunya.