Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 02/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 3,4% interanual a Catalunya al febrer del 2021. Per grans sectors industrials, decreixen els béns d'equipament un 10,7%, l'energia un 7,2% i els béns de consum un 3,6%; en canvi, augmenten els béns intermedis un 1,0%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 3,7% respecte a un any enrere.