Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 1,9% interanual a Catalunya al febrer del 2021. Per grans sectors industrials, decreixen els béns de consum un 5,3% i els béns d'equipament un 5,2%; en canvi, creixen els béns intermedis un 3,4%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 3,1% interanual a Catalunya.