Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. Mòdul sobre l'impacte de la covid-19 en l'activitat empresarial. T1/2021

El 55,3% dels establiments empresarials de Catalunya s'han declarat afectats per la crisi sanitària de la covid-19 al primer trimestre del 2021, 8,3 punts percentuals menys que al trimestre anterior. Per sectors d'activitat, tots han vist reduïda l'afectació encapçalats per la construcció amb el 37,2% dels establiments (−13,2 punts). A l'altre extrem, l'hostaleria és el sector que menys ha vist millorar la seva situació (2 punts menys que el trimestre anterior) i persisteix l'elevat grau d'afectació amb el 93,4% dels establiments, mentre que a la indústria és del 50,3% (− 8,5 punts), al comerç és del 58,9% (− 9,3 punts) i a la resta de serveis és del 55,3% (− 7,0 punts).

La reducció d'establiments afectats és acompanyada d'una millora de la majoria d'indicadors relacionats amb l'impacte de la covid-19 en aquests establiments. Únicament ha empitjorat el percentatge dels que declaren haver disminuït la facturació (79,8%), 3,6 punts percentuals més elevat que al trimestre anterior. En canvi, han estat menys els que han tingut impacte en l'ocupació (45,0%), els que han patit una aturada total de l'activitat (11,5%) i els que han tingut problemes de liquiditat (27,1%).

També ha seguit millorant el percentatge de disminució de la facturació dels establiments afectats per aquest impacte, que se situa en el −33,7% al primer trimestre del 2021. En el cas de l'hostaleria, la reducció mitjana de la facturació ha arribat al −61,6%.

En relació amb l'impacte sobre l'ocupació, el 45,0% dels establiments empresarials afectats per la crisi sanitària han tingut impacte en el primer trimestre del 2021, 3,8 punts menys que el trimestre anterior (48,8%). El percentatge més elevat ha correspost al sector de l'hostaleria (75,9%).

Pel que fa a la previsió de recuperació de la facturació, entre els establiments que l'han vist reduïda, un 49,9% no preveu recuperar-la abans d'un any, 4,2 punts més en relació amb les previsions del quart trimestre del 2020 i un 15,8% d'establiments veuen difícil recuperar el nivell habitual de facturació o creuen que no el recuperaran i hauran de tancar (11,2% en el trimestre anterior).

En el primer trimestre del 2021 també s'ha analitzat la importància estratègica de les àrees geogràfiques de destinació dels béns o serveis, així com la presència dels establiments a Internet. Els establiments consideren que les àrees geogràfiques estratègiques per al negoci en la destinació de béns o serveis són Catalunya i l'àmbit local (66,2% i 65,9%, respectivament), seguides de l'àmbit estatal (44,6%) i de l'àmbit internacional (27,7%). El sector industrial considera que l'àrea estratègica principal és l'àmbit estatal, seguida de l'àmbit català i de l'internacional.

Respecte a la presència a Internet, el 51,5% dels establiments valoren com a molt important disposar d'un lloc web institucional o de presentació, seguit de disposar del catàleg de productes a Internet (46,7%), de la presència del negoci a les xarxes socials (43,6%) i de la venda en línia (20,3%). Més de 2/3 dels establiments disposen de pàgina web en dues o més llengües (67,3%), el 19,9% només en una única llengua i el 12,7% no en disposa. El 15,6% dels establiments han venut productes o serveis a través d'Internet en el primer trimestre del 2021. En mitjana, les vendes per Internet d'aquests establiments representen el 17,8% del total de les vendes.

L'Enquesta de clima empresarial recull cada trimestre l'opinió dels empresaris sobre la situació, en aquell moment i en el futur, de l'activitat del seu negoci. A més de les preguntes bàsiques, l'enquesta inclou un mòdul d'actualitat que recull informació d'àmbits d'interès en l'entorn empresarial.

Al primer trimestre del 2021, el mòdul d'actualitat empresarial centra l'atenció en l'impacte de la covid-19 en l'activitat empresarial, les mesures que els establiments hi han aplicat, la importància estratègica per als negocis de les àrees geogràfiques de destinació de béns i serveis, la seva presencia a Internet i les xarxes socials i la venda a través d’Internet.