Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 04/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 5,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els preus de l’energia (17,8%), els dels béns intermedis (11,6%), els dels béns de consum (2,4%) i els dels béns d'equipament (1,2%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments més grans de preus es registren a la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (24,4%) i a les indústries químiques (18,0%). En canvi, decreixen els preus del sector d'arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (−2,8%) i la reparació i instal·lació de maquinària i equips (−2,5%).

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials (que inclou l’energia) augmenta un 7,7% respecte al mateix mes de l'any anterior.